Privacy Policy

Persoonsgegevens

Subsupply respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of op een of andere manier openbaar gemaakt. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.subsupply.eu gaat u ermee akkoord dat Subsupply deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

Subsupply, gevestigd aan de Violenstraat 19, 7514 ZG Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info (@) subsupply.eu, Violenstraat 19, 7514 ZG Enschede, 0031-6-27110255

Persoonsgegevens die wij verwerken

Subsupply verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam, adres en woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Jongeren onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wilt u de persoonsgegevens verwijderen, neem dan contact met ons op via info (@) subsupply.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Subsupply verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (na expliciete toestemming)
  • Met u contact te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het niet of onjuist aanleveren van de gevraagde persoonsgegevens heeft gevolgen voor de afhandeling van uw bestelling
     

Subsupply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar na uw laatste aankoop. Dit om te voorkomen dat u voor iedere nieuwe bestelling steeds een nieuw account dient aan te maken en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van onze administratie voor de fiscale wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Subsupply verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Subsupply gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Subsupply gebruikt cookies zodat de website naar behoren werkt en zodat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze functionele cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info (@) subsupply.eu. Via de afmeldbutton onderaan de nieuwsbrief, kunt u zich afmelden voor onze digitale mailing.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info (@) subsupply.eu. Subsupply wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Subsupply neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info (@) subsupply.eu.